Opis Konferencji

Szanowni Państwo,
Już ponad cztery lata temu Komisja Europejska zaprezentowała sześć projektów aktów normatywnych, których celem jest harmonizacja i liberalizacja rynku kolejowego w Unii Europejskiej. Projekty te tworzą tzw. IV pakiet kolejowy, który ze względu na zakres i tematykę został umownie podzielony na część techniczną i rynkową. W kwietniu 2016 roku ostatecznie uzgodniono część techniczną pakietu, a w grudniu część rynkową. Mamy zatem przed sobą zmiany w funkcjonowaniu rynku kolejowego. Co nas czeka?
Część techniczna IV pakietu kolejowego obejmuje zmiany w następujących aktach prawnych:
•    dyrektywa PE i Rady w sprawie bezpieczeństwa kolei,
•    rozporządzenie PE i Rady ws. Agencji Kolejowej Unii Europejskiej i uchylające rozporządzenie (WE) 881/2004,
•    dyrektywa PE i Rady ws. interoperacyjności systemu kolei w Unii Europejskiej.
W założeniu projektodawców zmiany mają przyczynić się do realizacji wizji jednolitego europejskiego obszaru kolejowego. KE dąży do stworzenia rynku bez barier prawnych, instytucjonalnych i technicznych wynikających z uregulowań krajowych. Istotą jest wspólne podejście do zasad bezpieczeństwa, interoperacyjności, a także zmniejszenie kosztów i przyspieszenie procedur administracyjnych oraz zapobieganie ukrytej dyskryminacji.
Najistotniejszym obszarem zmian jest relacja pomiędzy Krajową władzą bezpieczeństwa, którą w naszym przypadku jest UTK, a Agencją Kolejową Unii Europejskiej w zakresie kompetencji certyfikacyjnych. W opinii IGTL konieczne jest jasne przedstawienie firmom działającym na rynku kolejowym aktualnego stanu prawnego w tym zakresie. Dlatego do udziału w konferencji w charakterze referentów i panelistów zostali zaproszeni przedstawiciele Urzędu Transportu Kolejowego z Prezesem na czele, przedstawiciel ERA oraz przedstawiciele Instytutu Kolejnictwa, a także PKP PLK SA.
Część rynkowa IV pakietu kolejowego obejmuje zmiany w następujących aktach prawnych:
•    dyrektywa PE i Rady zmieniającą dyrektywę 2012/34/UE z 21 listopada 2012 r. ws. utworzenia jednolitego europejskiego obszaru kolejowego w odniesieniu do otwarcia rynku krajowych kolejowych przewozów pasażerskich oraz zarządzania infrastrukturą kolejową,
•    rozporządzenie PE i Rady zmieniające rozporządzenie (WE)  nr 1370/2007 w odniesieniu do otwarcia rynku krajowych usług kolejowego transportu pasażerskiego,
•    rozporządzenie PE i Rady uchylające rozporządzenie Rady (EWG)  nr 1192/69 w sprawie wspólnych zasad normalizujących rachunkowość przedsiębiorstw kolejowych.
Projektodawcy zmian jako celem wskazali likwidację barier konkurencyjności kolei europejskich oraz poprawę jakości kolejowych przewozów pasażerskich oraz ich efektywności operacyjnej. Przewiduje się stworzenie mechanizmów szerszego dostępu do rynku prywatnych kolejowych usług pasażerskich oraz zmiany w zarządzaniu infrastrukturą kolejową. Co bardzo istotne zmiany ingerują również w struktury spółek kolejowych. Jednocześnie pojawiają się głosy, że z pierwotnych propozycji niewiele udało się ostatecznie zachować. Do udziału w konferencji zostali zaproszeni przedstawiciele instytucji, które mogą powiedzieć najwięcej, czyli DG MOVE. Debata pozwoli również na poznanie stanowiska PKP S.A. oraz ministerstwa.
Wagę naszej konferencji podkreśla przyznany przez Ministra Infrastruktury i Budownictwa, Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego oraz Dyrektora Instytutu Kolejnictwa patronat honorowy. Partnerem merytorycznym wydarzenia jest kancelaria prawna Domański Zakrzewski Palinka .Patronat medialny objął Kurier Kolejowy oraz Polskie Radio RDC.
IGTL stawia sobie za cel popularyzację wiedzy w zakresie obecnego stanu prawnego dotyczącego sektora kolei. Jako Prezes Izby gorąco zachęcam do aktywnego udziału firmy członkowskie, a także przedstawicieli podmiotów, które obecnie nie są zrzeszone w naszej organizacji.

Program Konferencji

+
8:30 - 9:00
Rejestracja / Kawa
+
9:00 - 9:30
Powitanie / Wprowadzenie
+
9:00 - 9:10
Powitanie w imieniu IGTL
Marita Szustak
Izba Gospodarcza Transportu Lądowego
Prezes Zarządu TrackTec Construction Sp. z o. o. Członek Prezydium Forum Inwestycyjnego Członek Rady Ekspertów do spraw działań, mających na celu optymalizację procesu realizacji inwestycji kolejowych
9:10 - 9:20
Przemówienie wstępne MIB*
Andrzej Bittel
Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa
Podsekretarz Stanu
9:20 - 9:30
Przemówienie wstępne UTK
Ignacy Góra
Urząd Transportu Kolejowego
Prezes
9:30 - 10:45
Referaty - filar rynkowy czwartego pakietu kolejowego
+
9:30 - 9:50
PSO (KE)
Marek Stavinoha
DG MOVE
A4. Legal Issues & Enforcement
9:55 - 10:15
Governance (KE)
Elisabetta Garofalo
DG MOVE
C.3. Single European Rail Area
10:20 - 10:40
Filar rynkowy IV pakietu kolejowego a krajowe regulacje – zmiany i podstawowe wyzwania (DZP)
Anna Glapa
Domański Zakrzewski Palinka Sp. k.
Senior Associate w Praktyce Infrastruktury i Energetyki DZP
10:45 - 10:55
Kawa
+
11:00 - 12:00
Debata
+
11:00 - 11:40
Panel
Elisabetta Garofalo
DG MOVE
C.3. Single European Rail Area
Marek Stavinoha
DG MOVE
A4. Legal Issues & Enforcement
Marcin Krakowiak
Domański Zakrzewski Palinka Sp. k.
Szef i Partner w Praktyce Infrastruktury i Energetyki DZP
Piotr Malepszak
Koleje Dolnośląskie S.A.
Wiceprezes Zarządu
11:40 - 12:00
Pytania uczestników
Marcin Krakowiak
Domański Zakrzewski Palinka Sp. k.
Szef i Partner w Praktyce Infrastruktury i Energetyki DZP
12:00 - 13:00
Lunch
+
13:00 - 14:45
Referaty - filar techniczny czwartego pakietu kolejowego
+
13:00 - 13:20
(ERA)
Josef Doppelbauer
European Union Agency for Railways
Executive Director
13:25 - 13:45
IV pakiet kolejowy - wyzwania i działania podejmowane przez UTK w ramach współpracy z Agencją Kolejową UE i innymi NSA
Jan Siudecki
Urząd Transportu Kolejowego
Dyrektor Departamentu Zezwoleń Technicznych i Interoperacyjności
13:50 - 14:10
Dopuszczanie taboru kolejowego do eksploatacji w świetle nowych przepisów UE (IK)
Sławomir Walczak
Instytut Kolejnictwa
Kierownik Laboratorium Badań Taboru i Zakładu Pojazdów Szynowych
Witold Groll
Instytut Kolejnictwa
Specjalista
14:15 - 14:35
Pre-autoryzacja ERTMS
Piotr Sieczkowski
Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa
Departament Kolejnictwa
14:40 - 15:00
Kawa
+
15:00 - 16:00
Debata
+
15:00 - 15:40
Panel
Josef Doppelbauer
European Union Agency for Railways
Executive Director
Maciej Gładyga
Izba Gospodarcza Transportu Lądowego
Dyrektor Biura IGTL
Piotr Sieczkowski
Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa
Departament Kolejnictwa
Paweł Przyżycki
Thales Polska Sp. z o. o.
Ignacy Góra
Urząd Transportu Kolejowego
Prezes
15:40 - 16:00
Pytania Uczestników
16:00 - 16:15
Podsumowanie / Pożegnanie
+
16:00 - 16:15
Podsumowanie
Marita Szustak
Izba Gospodarcza Transportu Lądowego
Prezes Zarządu TrackTec Construction Sp. z o. o. Członek Prezydium Forum Inwestycyjnego Członek Rady Ekspertów do spraw działań, mających na celu optymalizację procesu realizacji inwestycji kolejowych
Maciej Gładyga
Izba Gospodarcza Transportu Lądowego
Dyrektor Biura IGTL
16:15 - 17:30
Networking
+

Miejsce Konferencji

MCC Mazurkas Conference Centre & Hotel to nowoczesne centrum konferencyjno-hotelowe dysponujące 35 salami konferencyjno-bankietowymi. Położenie MCC Mazurkas Conference Centre & Hotel blisko granic Warszawy, w pobliżu zjazdów z tras A2 i S8, gwarantuje uczestnikom dogodny dojazd z każdego miejsca w Polsce, bez konieczności przejeżdżania przez zatłoczone centrum stolicy 
Adres: Poznańska 177, 05-850 Ożarów Mazowiecki

Cena(netto):

600 zł

Organizator

Partner Merytoryczny

Patronat Honorowy

Patron Medialny

Partner Wystawca

Partner